“มอส ปฏิภาณ” เผยเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นพร้อมลูกสาว กักบริเวณตัวเองเฝ้าระวังโควิด-19 “มอส ปฏิภาณ” เผยเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นพร้อมลูกสาว กักบริเวณตัวเองเฝ้าระวังโควิด-19

เพราะเพิ่งกลับจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีการแพร […]